divendres, 21 d’octubre de 2016

CONTROL TEMA 1

SOCIOLINGÜÍSTICA

pàg. 8-10

Conceptes clau: llenguatge (pàg.8. 1r paràgraf), llengües (8, 3r paràgraf), comunicació (8), elements de la comunicació (8), retroalimentació (8), funcions del llenguatge (9), tipus i característiques (9-10)

LINGÜÍSTICA TEXTUAL

12-13

Conceptes clau: característiques de la lingüística textual (12), influències de corrents anteriors (12)
text (12), agrupació dels textos segons Adam (12), gèneres textuals (13), seqüències textuals (13)

MORFOSINTAXI

18-20

Conceptes clau: oració (18), criteris de definició d'oració (18), enunciat (18), fragment o frase (18), oracions simples i compostes (19), categories gramaticals (20)

LÈXIC

22

Refranys i frases fetesORTOGRAFIA

24-25

Accentuació i dièresi


LITERATURA

186-202

Conceptes clau: literatura ( 186), valors i objectius de la literatura (187), gèneres literaris (190-191) Formes clàssiques, medievals i trobadoresques),

Primers textos en català (198), literatura trobadoresca,definició (198-199), amor cortès (característiques) 199, gèneres trobadorescos (199), Joglars-trobadors, poetes (202), Trobadors destacats (202)

Temes i tòpics de la poesia trobadoresca (repàs textos comentats)Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada