dilluns, 26 de gener de 2015

Control tema 3

Continguts-preguntes


1. Literatura: El context (política, economia i religió) 76
2. Literatura: La poesia cortesana (característiques i autors) 77
3. Literatura: Prosa moralitzadora del segle XIV (Eiximenis, Vicent Ferrer, Turmeda) 78-80
4. Literatura: Bernat Metge (característiques i estil de la seua obra)81
5. La variació diatòpica: característiques del bloc oriental i de l'occidental 87-89
6. Adequació pragmàtica: 91-96

-La intenció comunicativa  (funcions bàsiques)
-Tipus de textos (característiques)
-Les veus del discurs (tipus i característiques)
-Tipus de narrador
-Personatges (tipus)
-El discurs reportat
-Presència de l'emissor (dixi, modalització i impersonalització)

7. La derivació 101-102
8. Ortografia: oclusives i fricatives labiodentals 103-106


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada