dimecres, 16 d’abril de 2014

Textos expositius

El Feudalisme

Coneixem com a Feudalisme el sistema d'organització econòmica, política i social de l'Europa occidental que es desenvolupa entre els segles IX-XIII. És la primera manifestació original de les civilitzacions europees, tot i basar-se en les relacions de dependència personal germàniques i romàniques.

La riquesa bàsica era la terra i el seu sistema de producció estava basat en una agricultura i ramaderia d'autoconsum. Per això, els propietaris de la terra monopolitzaven el poder i els pagesos treballadors eren dominats per aquesta minoria de senyors privilegiats que vivien en els seus castells formant petits estats independents.

Les relacions entre els grups socials s'establien per llaços de vassallatge entorn la possessió territorial d'un senyor. Es tractava d'una relació personal de poder que sorgia quan una persona que necessitava ajuda per defensar la seva propietat o la seva persona era defensada per una altra persona molt poderosa amb qui adquiria una sèrie d'obligacions i li jurava fidelitat i obediència.

La societat feudal estava dividida en dos grans grups: el dels privilegiats, format per la noblesa i el clergat, eren els senyors de grans terres; els seus oficis eren les armes o la oració. Tenien els privilegis de no pagar imposts i de no treballar. Els no privilegiats, format per la gran majoria de pagesos, eren aquells qui treballaven la terra per mantenir els guerrers i els clergues. 
 
 
 
 
 Es tracta d'un text expositiu per les següents raons:
En la seva estructura s'hi troba una introducció (primer paràgraf) i un desenvolupament (els altres tres). Com podem observar, no hi ha conclusió.
L'emissor seria un historiador que informa sobre la societat feudal i el receptor seria un públic ampli, no coneixedor del tema. Per açò, les idees estan presentades de manera clara i ordenada com correspon en els textos divulgatius.
Utilitza la tercera persona singular (és, el seu origen) i la primera persona del plural (coneixem). A més, utilitza oracions enunciatives (la societat feudal estava dividida en dos grans grups).
Podem observar una oració passiva reflexiva (els grups socials s'establien...), subordinades adjectives (que sorgia, que vivien en), concessiva (tot i basar-se...) i una causativa (per això).
També fa un ús de substantius abstractes (sistema, poder, manifestació, fidelitat, obediència), lèxic denotatiu (organització econòmica, política) i trobem també alguns connectors (per això, tot i que).
 
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada