dilluns, 3 de febrer de 2014

Tema 3. Continguts


1. La cultura urbana del segle XIV pàg 74
a) context polític, econòmic i religiós (pàg. 76)
b) Prosa moralitzadora: Eiximenis, Sant Vicent Ferrer, Turmeda ( 78- 80)

2. La variació diatòpica 87
3. L'adequació pragmàtica . Intencionstipologia textual, veus del discurs, tipus de narrador, personatges, discurs reportat i intertextualitat 91-94
4. Presència i absència de l'emissor 95-96
5. La derivació 101-102
6. Oclusives i fricatives labiodentasl. Ortografia 103-106
7. Ortografia

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada