dimarts, 7 de gener de 2014

La Catedral

7. Tothom està d’acord a situar la novel·la Josafat a la catedral de Girona, malgrat que en cap moment se citi el nom de la ciutat. Llegiu la descripció que es fa de l’exterior de l’església de Santa Maria als dos primers paràgrafs del capítol IV. Quins elements han estat decisius per saber quina era la catedral descrita?

8.  Bertrana descriu tan minuciosament la catedral que, moltes vegades, recorre a tecnicismes arquitectònics. Troba un dibuix que correspongui cadascun dels mots que teniu a continuació:

volta, golfo, forrellat, trifori, balustre, gàrgola, penell, contrafort, motllura.

9.  Aparelleu les definicions que teniu a continuació amb les paraules corresponents:

plomada, estrep, carreu, torratxa, llibant, caire, esperó, cúpula, ampit, contrapetja, aresta.

 • Cantell, aresta que formen dues cares en angle d’una peça de construcció.
 • Corda d’espart, de tres caps i d’un dit de gruix.
 • Qualsevol dels caires d’una peça de construcció.
 • Contrafort destinat a consolidar una part perillosa de caure.
 • Volta de revolució adoptada com a sistema de coberta en edificis de caràcter monumental.
 • Torre petita que sol servir de mirador.
 • Part baixa de les finestres, on poden recolzar-se per guaitar.
 • Frontal; part vertical de l’escaló o graó, o sigui, la seva altura.
 • Cap de cantó d’un edifici formant un angle molt agut.
 • Instrument que empren els paletes per assenyalar la direcció vertical, el qual està compost d’una bala de plom penjada al cap d’un cordill passat pel forat d’una peça que s’aplica a una paret o a un altre objecte per comprovar-ne la verticalitat.
 • Bloc de pedra, picat i escairat, en forma de paral·lelepípede, emprat en la construcció de parets, pilars, etc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada