dimarts, 7 de gener de 2014

1. EL MODERNISME

1. Repassem el Modernisme. Contesteu quina de les respostes és la correcta de les qüestions següents, tot senyalant-la amb una creu:

a) El Modernisme és un moviment que afecta…
 • l’arquitectura i la literatura
 • només la literatura
 • totes les arts
 • no hi ha Modernisme a Catalunya
b) Quin d’aquests grups de tres artistes pertany a aquest moviment?
 • Maragall, Verdaguer, Rusiñol
 • Bertrana, Víctor Català, Gaudí
 • Ramon Cases, Caselles, Eugeni d’Ors
 • Pous i Pagès, Oller, Adrià Gual
c) El Modernisme abasta el període següent:
 • 1892-1912
 • 1898-1927
 • 1898-1915
 • 1892-1906
d) És un moviment que…
 • vol exportar la cultura catalana a Europa
 • vol superar la concepció localista i regionalista de la cultura catalana
 • s’oposa a la Renaixença perquè és un moviment universal
 • és una continuació de la Renaixença
e) El que no fa el modernisme és…
 • obrir-se als nous corrents i moviments d’Europa
 • voler modernitzar la cultura i la societat catalanes
 • fixar un patró lingüístic
 • viure l’art com a rebel·lió i com a passió
f) L’artista modernista…
 • es rebel·la contra la societat i es considera un marginat
 • reflecteix els interessos de la burgesia catalana
 • és un intel·lectual plenament integrat en el seu món
 • només s’interessa pel tipus d’art que conrea
g) Quina d’aquestes idees no és pròpia dels modernistes?
 • l’ideal és la ciutat
 • l’art ha de ser total
 • l’artista és un marginat
 • l’ideal és la natura
h) La literatura modernista no és gens…
 • decadentista
 • simbolista
 • regeneracionista
 • classicista
i) Quin d’aquests parells de novel·les pertany a aquest moviment?
 • Pilar Prim (1906) i La vida i la mort d’en Jordi Fraginals (1912)
 • La Fabricanta (1904) i Els sots feréstecs (1901)
 • Solitud ( 1905) i Camí de llum (1909)
 • Caires vius (1907) i La bogeria (1898)

Font:  SEMINARI “El gust per la lectura” 1997-1998 Direcció General d’Ordenació Educativa. Servei d’Ensenyament del Català

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada