dilluns, 10 de març de 2014

Control 1r batxillerat

Tema 4 ( i literatura del tema 5)

1. Prosa del segle XV (pàg. 110-118)
2. Sociolingüística (123-124)
3. El sintagma verbal. Preposicions  (129-136)
4. La composició. Abreviació  137-138
5. Les consonants alveolars (139-140)
6. La poesia del segle XV (144-150)

1 comentari: