dimarts, 7 de gener de 2014

4. La novel·la que estem estudiant es pot dividir en tres grans blocs segons la trama argumental que s’hi presenta. Us donem el tema de cadascun dels tres blocs i heu de dir quina de les quatre opcions de classificació dels capítols és la que hi encaixa:

  1. Presentació de l’entorn i dels personatges
  2. Relacions eròtiques entre Josafat i Fineta i lluita interna del protagonista
  3. La fi dels dos protagonistes

a) I-II III-IV-V-VI-VII VIII-IX
b) I-II-III-IV V VI-VII-VIII-IX
c) I-II III-IV-V-VI VII-VIII-IX
d) I-II-III IV-V-VI VII-VIII-IXCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada